Laureáti

Laureáti projektu Osobnosti Bratislavy 2018

 


Laureáti projektu Osobnosti Bratislavy 2017

Zuzana Kocurikova

Zuzana Kocúriková

Rodáčka z Bratislavy, herečka Zuzana Kocúriková, právom patrí k najpopulárnejším a najobľúbenejším tváram nášho divadelného a filmového sveta.

Marian Turner

MarIán Turner

Generálny riaditeľ umeleckého súboru lúčnica. Poznajú ho doma aj v zahraničí, kde koncertoval v rámci mnohých hudobných festivalov. Významná je i jeho manažérska činnosť, v umeleckom súbore Lúčnica.

Miroslava Savelova

MIloslava Šavelová

Riaditeľka bratislavskej zoologickej záhrady. Počas jej pôsobenia dosiahla táto významná mestská atrakcia vrchol svojho rozvoju a bola ocenená aj na medzinárodných fórach.

Matej Drlicka

Matej DrlIčKa

Rodák z Bratislavy počas svojej kariéry pôsobil v mnohých svetových metropolách. Napriek tomu sa do rodného mesta vracia vždy rád a rodáci ho poznajú aj ako riaditeľa festivalu Viva Musica.

Kristina Kovesova

KrIstína Kövesová

Úspešná novinárka a reportérka. Svoje reportáže prináša z krajín, trpiacich vojnovými konfliktami a zaoberá sa aj problematikou ľudí, žijúcich na okraji spoločnosti.

Imrich Bereš

ImrIch Béreš

Bankár, diplomat, politik, folklorista a vizionár, ktorý vie presne pomenovať nedostatky Bratislavy, oceniť jej pôvaby, a má jasnú predstavu o ceste, ktorou by sa mala uberať.

Stefan Bucko

Štefan Bučko

Herec, recitátor, pedagóg. Oceňuje, že u mnohých Bratislavčanov sa vyvinul zdravý lokálpatriotizmus a nie je im ľahostajný osud mesta.

Pavol Chnupa

Pavol Chňupa

primár Oddelenia neinvazívnej kardiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb