O ankete

Čitateľská anketa Osobnosti Bratislavy vznikla popri mesačníku všetkých Bratislavčanov Metropola už hneď pri jeho zrode. Dala si za cieľ vyzdvihnúť osobnosti, ktoré sa podieľali a dodnes podieľajú na rozvoji nášho mesta a tým napomáhať rozvoju lokálpatriotizmu. Myslím, že môžeme právom tvrdiť, že tento zámer sa jej darí plniť na výbornú. V tomto roku vstupuje už do desiateho ročníka svojej existencie a za ten čas sa jej podarilo osloviť viac ako osem desiatok osobností a vzbudiť záujem čitateľov, ktorí im rok čo rok posielajú svoje hlasy.

Tak ako hovorí iniciátorka a organizátorka ankety, riaditeľka vydavateľstva Star production, Mária Reháková:

Mária Reháková
Mária Reháková, riaditeľka vydavateľstva STAR production, s.r.o.

„Každý ročník je pre nás nezabudnuteľný. Vždy sa tu stretnú neobyčajné ľudské príbehy a my sme radi, že môžeme Bratislavčanom pripomenúť, aké veľké osobnosti tu žijú medzi nami. Silným zážitkom bolo aj odovzdávanie ceny, Antonovi Srholcovi, ktorý ho prijal s neobyčajnou pokorou a radosťou, rovnako ako Karolovi Kállayovi, Maríne Kráľovičovej, Štefanovi Nosáľovi a mnohým ďalším, ktorí v histórii nášho mesta zanechali nezmazateľné stopy svojím talentom a prácou.“